8.

SLOVENSKI KONGRES

ANESTEZIOLOGOV

30.9. – 2.10. 2022    LJUBLJANA

DNI
UR
MINUT

O DOGODKU

Rdeča nit 8. slovenskega kongresa anesteziologov

bo celosten pogled na naše delo, se pravi iz perioperativnega zornega kota. Zato smo kongres tudi podnaslovili Anesteziolog – perioperativni zdravnik”. Ob pripravi programa smo imeli v mislih aktualne in na trenutke tudi malce provokativne teme, teme pomembne za vsakodnevno prakso ter spodbujanje prenosa izsledkov z dokazi podprte medicine v klinično prakso.

Asset 1@3x

Obravnavali bomo novosti in izzive z vseh področij našega dela in za vse skupine naših bolnikov: otroke, porodnice, "običajne" odrasle in starostnike. Stili predavanj bodo sodobni (pro et contra, vroče teme, state-of-the-art, itd.), predavatelji energični, predvsem pa se bomo strogo držali dodeljenega časa za predavanje.

Asset 2@3x

Ker v letu 2022 praznujemo častitljivo 60. obletnico delovanja SZAIM, bomo ta dogodek počastili z imenitno lokacijo, kulinaričnimi dobrotami ter dvema razstavama:

Zgodovina anesteziologije, algologije in perioperativne intenzivne medicine v Sloveniji.

Dosežki slovenskih raziskovalcev s področja anesteziologije, algologije in perioperativne intenzivne medicine.

Asset 3@3x

Posebno mesto v programu smo namenili štirim temam v obliki plenarnih predavanj, ki so za razvoj naše stroke ključne. Za čim širšo dostopnost kongresa, smo višino kotizacij zadržali na enaki ravni kot leta 2017.

Prav tako smo se odločili, da bomo omogočili spletni prenos strokovnega dela samo za tujce. S tem želimo omogočiti dostop do aktualnih vsebin tudi tistim, ki si sicer obiskov tovrstnih dogodkov ne morejo privoščiti (države z nizko stopnjo dohodkov), ter hkrati promovirati Slovenijo in slovensko anesteziologijo v širšem prostoru.

Verjamemo, da vas bo program s spremljajočimi dogodki navdušil in se nam boste pridružili na največjem dogodku s področja anesteziologije, reanimatologije, lajšanja bolečine in perioperativne intenzivne medicine pri nas.

S prijaznimi pozdravi. Vaš organizacijski odbor.

PROGRAM

Asset 5@3x

8:00 - 12:00
(registracija možna od 7:00)

DELAVNICA: SODOBNA OSKRBA DIHALNIH POTI 

Peter van de Putte, Belgija; Loes Bruijstens, Nizozemska; Nicholas Chrimes, Avstralija; Joana Berger Estilita, Švica;
Mojca Drnovšek Globokar, Goran Jeglič, Darjan Kos, Tatjana Stopar Pintarič, Marko Zdravković, Slovenija:

Intubacija budnega pacienta, UZ želodca in dihalne poti, urgentna oskrba dihalne poti skozi vrat (ang. eFONA), simulacije, tehnike ločenega predihavanja pljučnih kril netehničnih veščin – VORTEX.

Asset 5@3x

8:00 - 12:00

DELAVNICA: PRINCIPI REGIONALNE ANESTEZIJE ZA LAJŠANJE AKUTNE IN KRONIČNE BOLEČINE

Peter Merjavy, Velika Britanija; Pia Jaeger, Danska; Ira Skok, Marko Lokar, Silva Ostojić Kapš, Sabina Štivan, Nenad Živković, Ivan Kostadinov, Slovenija:

Terapevtski učinki regionalnih blokov; Nevraksialna analgezija in bloki živcev trupa; Blokade živcev za roko; Blokade živcev za nogo; Posegi za lajšanje kronične bolečine.

Asset 5@3x

8:00 - 12:00

DELAVNICA: OBVLADOVANJE KRVAVITVE V PERIOPERATIVNEM OBDOBJU

Anita Mrvar Brečko, Peter Poredoš, Vesna Sok, Maja Šoštarič, Valentina Butkovič, Slovenija:

Nuala Lucas, Velika Britanija;

Politravma; porodništvo; kirurgija srca; nenadna masivna krvavitev; ROTEM; TEG; itd

Asset 5@3x

8:00 - 12:00

DELAVNICA: OSNOVE TRANSTORAKALNEGA IN TRANSEZOFAGEALNEGA ULTRAZVOKA SRCA

Višnja Ivančan, Hrvaška; Gordan Mijovski, Jernej Novak, Dejan Pirc, Tomaž Podlesnikar, Gordana Taleska Štupica, Andreja Möller Petrun, Jasna Selinšek, Slovenija:

Osnovne projekcije TTE in TEE; Ocena iztisnega deleža; Identifikacija lezij mitralne in aortne zaklopke, UZ pljuč.

Asset 5@3x

13:00 - 13:15

UVODNI POZDRAV

Asset 5@3x

13:15 - 13:35

Asset 6@3x

doc. dr. Peter Poredoš, dr. med., DESA, EDRA

PLENARNO PREDAVANJE – 60 LET SZAIM

Veščine anesteziologov v preteklosti in prihodnosti: katere se razvijajo in katere izumirajo?

Asset 5@3x

13:40 - 15:10

Asset 6@3x

MODERATORJA
prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.
doc. dr. Marko Zdravković, dr. med.

PERIOPERATIVNA OSKRBA DIHALNE POTI

13:40 – 14:00 Nicholas Chrimes (Avstralija): Airway of the future: PUMA guidelines

14:00 – 14:20 Peter van de Putte (Belgija): The next major game changer: Gastric POCUS

14:20 – 14:40 Ana Pekle Golež, Ajša Repar (Ljubljana): Intubacija budnega pacienta: pro et contra

14:40 – 15:00 Gordana Taleska Štupica (Ljubljana): Oskrba dihalne poti v enoti intenzivne terapije je zmeraj izziv; kakšen je najbolj varen pristop?

15:00 – 15:10 Diskusija

Asset 5@3x

15:15 - 16:45

Asset 6@3x

MODERATORJA
doc. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med., DESA
Dragoslav Leković, dr. med.

PERIOPERATIVNA MEHANSKA VENTILACIJA

15:15 – 15:35 Andreas Kupsch (Ljubljana): Predihavanje otrok – iz znanosti v prakso

15:35 – 15:55 Mojca Drnovšek Globokar (Ljubljana): Ventilacija enega pljučnega krila: kaj je dejansko pomembno?

15:55 – 16:15 Sergej Godec (Ljubljana): Z dokazi podprta medoperativna vs pooperativna mehanska ventilacija

16:15 – 16:35 David Berger (Švica): Heart-lung interactions: physiology and pitfalls

16:35 – 16:45 Diskusija

Asset 5@3x

16:45 - 17:30

ODMOR ZA KAVO

Asset 5@3x

17:30 - 19:00

Asset 6@3x

MODERATORJA
Špela Elizabeta Mušič, dr.med.
doc. dr. Janez Benedik, dr. med.

PERIOPERATIVNA HEMODINAMIKA

17:30 – 17:50 Mirt Kamenik (Maribor): Visoko- in nizko-tehnološke metode za oceno hemodinamike

17:50 – 18:10 Marko Žličar (Ljubljana): Sodoben pogled na hemodinamiko

18:10 – 18:30 Darjan Kos (Maribor): Hemodinamika med anestezijo: tekočine ali vazokonstriktorji?

18:30 – 18:50 Višnja Ivančan (Hrvaška): (F)utility of mechanical circulatory support devices

18:50 – 19:00 Diskusija

Asset 5@3x

19:00 - 19:45

Asset 6@3x

MODERATORJI
prof. dr. Stojan Jeretin, dr. med.
doc. dr. Peter Poredoš, dr. med., DESA, EDRA
doc. dr. Marko Zdravković, dr. med.

PODELITEV NAZIVOV ČASTNI ČLAN SZAIM

Asset 5@3x

19:45 - 22:15

Otvoritev kongresa in pogostitev

Asset 5@3x

8:15 - 8:25

UVODNI POZDRAV

Asset 5@3x

8:25 - 8:35

Asset 6@3x

Robert Berger, dr. med. (Maribor)

UTRINKI S PRVEGA DNE KONGRESA

Asset 5@3x

8:35 - 10:05

Asset 6@3x

MODERATORJA
Sergeja Kozar, dr. med.
prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med.

PERIOPERATIVNI MONITORING IN ZAŠČITA MOŽGANOV

8:35 – 8:55 Andreja Möller Petrun (Maribor): Klinična uporabnost ultrazvočne meritve premera optičnega živca v perioperativni medicini

8:55 – 9:15 Primož Gradišek (Ljubljana): Prognoza po nezgodni poškodbi možganov

9:15 – 9:35 Federico Bilotta (Italija): Small pearls of perioperative management in patients undergoing brain surgery

9:35 – 9:55 Joana Berger Estilita (Švica): Intraoperative EEG for all patients – utopia or reality?

9:55 – 10:05 Diskusija

Asset 5@3x

10:05 - 10:25

Asset 6@3x

Kariem El-Boghdadly (UK), MBBS, BSc, FRCA, EDRA, MSc

PLENARNO PREDAVANJE – 60 LET SZAIM

State-of-the-art perioperative research

Asset 5@3x

10:30 - 11:00

ODMOR ZA KAVO

Asset 5@3x

11:00 - 12:30

Asset 6@3x

MODERATORJA
Vesna Sok, dr. med.
Marko Lokar, dr. med.

PERIOPERATIVNA KRVAVITEV IN TROMBOZA

11:00 – 11:20 Mojca Šimonka (Murska Sobota): Kdaj in kje aplicirati intravensko železo?

11:20 – 11:40 Anita Mrvar Brečko (Ljubljana): Izzivi pri oskrbi politravmatiziranega poškodovanca

11:40 – 12:00 Kai Zacharowski (Nemčija): State-of-the-art patient blood management

12:00 – 12:20 Ivan Kostadinov (Ljubljana): Ali so krvavitve kot zaplet regionalne anestezije precenjene ali ne?

12:20 – 12:30 Diskusija

Asset 5@3x

12:30 - 13:55

ODMOR ZA KOSILO

Asset 5@3x

13:25 - 13:55

SATELITSKI SIMPOZIJI

Asset 5@3x

14:00 - 16:10

Asset 6@3x

MODERATORJA
Nataša Fonda, dr. med.
Ivan Kostadinov, dr. med., EDRA

LAJŠANJE BOLEČINE V PERIOPERATIVNEM OBDOBJU (1. DEL)

14:00 – 14:20 Pia Jæger (Danska): Opioid free anaesthesia: PRO

14:20 – 14:40 Kariem El-Boghdadly (Velika Britanija): Opioid free anaesthesia: CONTRA

14:40 – 15:00 Alenka Spindler Vesel (Ljubljana): Zgodovina in prihodnost nadzora bolečine med operacijo

15:00 – 15:20 Marko Zdravković (Maribor): Kombinirana spinalna in splošna anestezija za laparoskopske operacije

15:20 – 15:40 Gordan Mijovski (Ljubljana): Lajšanje bolečine z lokalnim anestetikom v kirurško rano po minitorakotomiji za menjavo aortne zaklopke

15:40 – 16:00 Polona Gams (Ljubljana): Periferni bloki za analgezijo pri operacijah prsnega koša

16:00 – 16:10 Diskusija

Asset 5@3x

16:10 - 16:40

ODMOR ZA KAVO

Asset 5@3x

16:40 - 18:50

Asset 6@3x

MODERATORJA
Sabina Štivan, dr. med.
Nina Pirc, dr. med.

LAJŠANJE BOLEČINE V PERIOPERATIVNEM OBDOBJU (2. DEL)

16:40 – 17:00 Peter Merjavy (Velika Britanija): Neuraxial/Regional anaesthesia and perioperative outcomes

17:00 – 17:20 Nuala Lucas (Velika Britanija): State-of-the-art neuraxial anaesthesia for caesarean section

17:20 – 17:40 Borut Gostiša, Silva Ostojić Kapš (Novo mesto): Primerjava blokade zgornjega debla (trunkusa) brahialnega pleteža z interskalenim blokom pri operaciji ramenskega obroča v budnem stanju

17:40 – 18:00 Marija Damjanovska (Ljubljana): Perioperativno lajšanje bolečine pri otrocih

18:00 – 18:20 Liljana Markova (Ljubljana): Nevrotoksičnost lokalnih anestetikov pri zdravem in poškodovanem živcu

18:20 – 18:40 Barbara Kosmina Štefančič (Izola): Ali lahko preprečimo kronično pooperativno bolečino?

18:40 – 18:50 Diskusija

Asset 5@3x

18:50 - 19:20

Asset 6@3x

Barbara Kosmina Štefančič
doc. dr. Neli Vintar, dr. med.

ŠOLA OBVLADOVANJA BOLEČINE

Podelitev diplom SZD iz Dodatnih znanj iz obvladovanja bolečine.

Asset 5@3x

19:20 - 22:30

VEČERJA

Asset 5@3x

9:00 - 9:10

UVODNI POZDRAV

Asset 5@3x

9:10 - 9:20

Asset 6@3x

Matic Kaiser, dr. med.

UTRINKI Z DRUGEGA DNE KONGRESA

Asset 5@3x

9:20 - 9:40

Asset 6@3x

izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med.

PLENARNO PREDAVANJE – 60 LET SZAIM

Kvalitetno klinično delo, raziskovanje, poučevanje in organizacija v perioperativni medicini: preteklost, sedanjost in prihodnost

Asset 5@3x

9:45 - 11:05

Asset 6@3x

MODERATORJA
Katja Kalan Uštar, dr. med.
doc. dr. Peter Poredoš, dr. med., DESA, EDRA

VROČE TEME V PERIOPERATIVNI MEDICINI (1. DEL)

9:45 – 10:05 Maurizio Cecconi (Italija): Fluid management in the ICU

10:05 – 10:15 Joana Berger Estilita (Švica): Gender equity or bias in perioperative medicine?

10:15 – 10:35 Loes Bruijstens (Nizozemska): Education: airway management and extra dimensions – getting the most out of ‘failure’

10:35 – 10:55 Radmilo Janković (Srbija): COVID-19: lessons learned about (non)invasive mechanical ventilation

10:55 – 11:05 Diskusija

Asset 5@3x

11:05 - 11:45

ODMOR ZA “BRUNCH”

Asset 5@3x

11:45 - 12:55

Asset 6@3x

MODERATORJA
Karmen Pišek Šuta, dr. med.
Aleksandra Kern, dr. med.

VROČE TEME V PERIOPERATIVNI MEDICINI (2. DEL)

11:45 – 11:55 Vesna Novak Jankovič (Ljubljana): Kvaliteta in standardi v anesteziologiji in perioperativni intenzivni medicini

11:55 – 12:05 Blaž Peček (Izola): Uporabnost (NT-)BNP za napovedovanje perioperativnih zapletov

12:05 – 12:15 Boris Ban (Celje): Kakšno je mesto koloidnih raztopin v perioperativnem obdobju

12:15 – 12:25 Dušan Mekiš (Maribor): Živčno-mišična blokada: State-of-the-art

12:25 – 12:35 Jasminka Peršec (Hrvaška): Effect of machine learning guided hemodynamic optimization on intraoperative hypotension and outcomes in major surgery

12:35 – 12:45 Jožica Wagner Kovačec (Maribor): Novosti in izzivi v porodni analgeziji in anesteziji

12:45 – 12:55 Diskusija

Asset 5@3x

13:00 - 14:10

Asset 6@3x

MODERATORJA
dr. Milena Kerin Povšič, dr. med.
doc. dr. Tomislav Mirković, dr. med.

VROČE TEME V PERIOPERATIVNI MEDICINI (3. DEL)

13:00 – 13:10 Maurizio Cecconi (Italija): Frailty and the perioperative outcomes

13:10 – 13:20 Nada Rotovnik Kozjek (Ljubljana): Izzivi v perioperativni prehrani

13:20 – 13:30 Jernej Novak (Maribor): Imunosupresivna zdravila v perioperativnem obdobju

13:30 – 13:40 Branka Stražišar (Ljubljana): Celostna rehabilitacija po operaciji dojke

13:40 – 13:50 Mateja Lopuh (Ljubljana): Pomen anestezioloških veščin v obravnavi bolnika s paliativno boleznijo

13:50 – 14:00 Iztok Potočnik (Ljubljana): Deksmedetomidin: novi načini uporabe

14:00 – 14:10 Diskusija

Asset 5@3x

14:10 - 14:30

Asset 6@3x

Janez Kompan, dr.med.

PLENARNO PREDAVANJE – 60 LET SZAIM

Razbijanje mitov in dogem v (slovenski) perioperativni medicini

Asset 5@3x

14:30 - 15:00

Asset 6@3x

MODERATORJI
Silva Ostojić Kapš, dr. med.
Robert Berger, dr. med.
doc. dr. Marko Zdravković, dr. med.

PREDSTAVITEV NAJBOLJŠIH POSTERJEV

Asset 5@3x

15:00 - 15:15

ZAKLJUČEK IN PODELITEV NAGRAD

MEDNARODNI PREDAVATELJI

Prof Kai Zacharowski, MD, PhD, ML, FRCA

Director & Clinical Head of Department of Anesthesiology, Intensive Care Medicine & Pain Therapy

University Hospital Frankfurt, Goethe University

Frankfurt am Main, Germany

Past president of European Society of Anaesthesiology and Intensive Care

Peter Van de Putte, MD, PhD

Department of Anaesthesiology

Imeldaziekenhuis

Imeldalaan, Belgium

Nuala Lucas, MBBS, FRCA, MBE

Department of Anaesthesia

London North West University Healthcare Trust

London, UK

Senior Editor | International Journal of Obstetric Anesthesia

Kariem El-Boghdadly, MBBS, BSc, FRCA, EDRA, MSc

Clinical Service and Research Lead at Theatres, Anaesthesia and Peri-operative Medicine

Guy’s and St Thomas' NHS Foundation Trust

London, UK

Editor | Anaesthesia

Pia Jæger, MD, PhD, DMSc

Department of Anesthesia

The Juliane Marie Center, Rigshospitalet

Copenhagen University Hospital

Copenhagen, Denmark

David Berger, Assoc Prof MD PhD

Department of Intensive Care Medicine, Inselspital, University Hospital Bern

Bern, Switzerland

Peter Merjavy, MD, PhD, EDRA, FRCA, CETC

Craigavon Area University Teaching Hospital

Portadown, Northern Ireland, UK

EDRA Part 2 Vice-Chair
President of Northern Ireland Society of Regional Anaesthesia

Prof Maurizio Cecconi, MD, FRCA, FFICM

Head of Department Anaesthesia and Intensive Care

IRCCS Istituto Clinico Humanitas

Milan, Italy

President of European Society of Intensive Care Medicine

Loes Bruijstens, MD

Department of Anesthesiology

Radboud University Medical Center

Nijmegen, The Netherlands

Joana Berger-Estilita, MD, MMEd, DESA, EDIC

Institute for medical education and Department of Anaesthesia

Hirslanden Private Group

Salem Spital

Bern, Switzerland

Prof Radmilo J. Jankovic, MD, PhD

Director of Clinic for Anesthesia and Intensive Care

University Clinical Center Nis

Nis, Serbia

Secretary of European Society of Anesthesiology and Intensive Care

Nicholas Chrimes, MBBS(Hons), FANZCA

Monash Medical Centre

Melbourne, Australia

Creator of The Vortex Approach
PUMA guidelines Project Director

Prof Višnja Ivančan, MD, PhD

Department of Anesthesiology, Reanimatology and Intensive Care Medicine

University Hospital Centre Zagreb

Zagreb, Croatia

President of Croatian Society of Anesthesiology, Reanimatology and Intensive Medicine

Federico Bilotta, Prof, MD, PhD

Department of Anesthesiology an Critical Care

Sapienza University of Rome

Rome, Italy

President of NASC - ESAIC

Jasminka Peršec, Assoc Prof MD PhD

Head of Clinical Department of Anesthesiology, Reanimatology and Intensive Care Medicine

University Hospital Dubrava

Zagreb, Croatia

President of the Croatian Society of Intensive Care Medicine

DOŽIVITE TRI DNI NOVOSTI IN  SE PUSTITE RAZVAJATI…

…na imenitni lokaciji, ob kulinaričnih dobrotah in v dobri družbi stanovskih kolegic in kolegov.

POHITITE

Zgodnja registracija je na voljo do 1. 6. 2022.

Do pričetka kongresa nas loči še:

DNI
UR
MINUT
SEKUND

REGISTRACIJA

ZDRAVNIKI SPECIALISTI

Zgodnja registracija do 1.6.2022
400 + DDV*
 • kotizacija za kongres
 • kongresni materiali
 • vstop na predavanja in razstave
 • postrežba med odmori
 • otvoritveni sprejem z večerjo

ZDRAVNIKI SPECIALIZANTI

Zgodnja registracija do 1.6.2022
250 + DDV*
 • kotizacija za kongres
 • kongresni materiali
 • vstop na predavanja in razstave
 • postrežba med odmori
 • otvoritveni sprejem z večerjo

UPOKOJENCI
MEDICINSKE SESTRE

Zgodnja registracija do 1.6.2022
250 + DDV
 • kotizacija za kongres
 • kongresni materiali
 • vstop na predavanja in razstave
 • postrežba med odmori
 • otvoritveni sprejem z večerjo

ŠTUDENTI IN PRIPRAVNIKI

Vstop je brezplačen
0
 • kotizacija za kongres
 • kongresni materiali
 • vstop na predavanja in razstave
 • postrežba med odmori
 • otvoritveni sprejem z večerjo
 • delavnice

ZBORNIK POSTERJEV

8. SLOVENSKI KONGRES ANESTEZIOLOGOV

S klikom na spodnji gumb boste prenesli zbornik posterjev.

POSTERJI

Rok za oddajo izvlečkov je 10. 4. 2022 do 12. ure.

Trem najboljšim posterjem bomo podelili nagrade in omogočili 4 minutno ustno predstavitev (predavanje) v sklopu glavnega dela kongresa. 

LOKACIJA

FOUR POINTS BY SHERATON LJUBLJANA MONS

 

Pot za Brdom 4,

1000 Ljubljana

(brezplačno parkiranje za udeležence)

ZBORNIK PREDAVANJ

8. SLOVENSKI KONGRES ANESTEZIOLOGOV

S klikom na spodnji gumb boste prenesli zbornik predavanj.

SPONZORJI

GENERALNI SPONZORJI
ZLATI SPONZOR
SREBRNI SPONZORJI
BRONASTI SPONZORJI

SZAIM © 2022. Vse pravice pridržane.